Rakamlara Fısıldayan Adam

buyuk-veri

Önceki gün Ümit Büyükyıldırım, sonra da Cankut Durgun rakamlarla konuşmanın önemine dair birer yazı paylaştı. İlk yazı verisiz konuşmanın değersizliği, ikinci yazı ise rakamlarla konuşmayan girişimcilerin aslında çok fazla bir şey söylemediğinden bahsediyordu.

Webrazzi’de sürekli girişimini tanıtmak isteyen kişilerle iletişim halinde olduğum için iki yazıda hislerime tercüman oldu. Girişimcilik, ‘fikrine aşık olmanın’ ve ‘büyük hayallerin’ karışımı olduğu için girişimciler genelde verisiz konuşmaya meyilli oluyor. Dolayısıyla birbirinden ayrılmayan ‘girişimimizin büyüyeceğine inanıyoruz’ gibi yorumlar alıp başını gidiyor.

Bu durumu biraz da olsa aşmak için Webrazzi’de girişimini tanıtmak isteyen girişimciler için önce bir soru formu, sonra da bir soru seti hazırlamıştım. Bu durum işi biraz toparladı ama halen bazı girişimciler hazırladıkları basın bülteninin yeterli olacağını düşünüyor. Tüm yazıyı süzdüğümde bir kaç satır bilgiden daha fazla bir şey çıkmıyor. Tabir-i caizse satış cümleleri karın doyurmuyor.

Girişimci = Rakamlara Fısıldayan Adam

Büyük Açık filminde söylenen ‘Bankacılık insanları rakamlara indirger’ sözü artık girişimcilik için de geçerli. Her ne kadar bankacılıktaki kadar bozuk bir anlamı olmasa da en azından yatırımcılar tamamen rakamları önemsiyor. ABD sabıkalıları bir suça bulaşmadan önce engellemek için büyük veri analizinden yararlanıyor (Bkz: Belgesel No:4).

Yani girişimcilerin rakamlara fısıldayan olması gerekiyor. Büyüme oranı, pazar büyüklüğü, potansiyel iş hacmi, temel büyüme göstergeleri gibi rakamları sürekli hesaplaması gerekiyor. Lean Startup (Yalın Girişim) modeliyle sürekli ölçümleme yaparak ilerlemesi gerekiyor.

2016’da ‘unicornların yüzde 90’ı yok olacak‘ gibi sözleri de daha çok duyacağız. Bir girişimcinin normal ve anormal koşullarda ne kadar ayakta kalabileceğini hesaplaması gerekiyor ki bana kalırsa, bu süre yakın zamanda belli verilerle otomatik olarak hesaplanabilecek. Bu sayede bence girişimlerin başarılı olma oranı da artacak. Çünkü girişimciler daha yola çıkmadan işin batacağını görebilecek.

Sözü fazla uzatmaya gerek yok. Bir kaç sözle konuyu bağlayalım.

Without data you’re just another person with an opinion (Veriler olmadan, siz de ‘sadece fikri olan’ bir başka kişisiniz) – Edward Deming

Matematik kafa çalıştırmanın ilmidir. – Oktay Sinanoğlu (konuşma)

In God we trust, everyone else bring data. (Tanrıya inanırız, diğer herkes veriyle gelsin.) –

Data is the new science. Big Data holds the answers. (Veri, yeni bilimdir. Yanıt ise Büyük Veri’de.) – Pat Gelsinger

Data are becoming the new raw material of business. (Veri işin yeni hammaddesi olmaya başlıyor.) – Craig Mundie

You can have data without information, but you cannot have information without data. (Bilgi olmadan veri sahibi olabilirsiniz ama veri olmadan bilgi sahibi olamazsınız.) – Daniel Keys Moran

(daha fazlası için tıklayın)

Comments

[…] soruya net cevap vermek zor. Ancak Rakamlara Fısıldayan Adam başlıklı yazımın sonunda girişimcilerin başarısız olma oranının giderek azalacağına […]

[…] beta aşamasında olan ve davetiye sırası bekleten Finmark, benim daha önce yazdığım ‘Rakamlara Fısıldayan Adam‘ kafasına yakın bir girişim. Gelecekte bu tarz ürünlerin giderek artacağını ve […]

Leave a Reply