İnsanoğlunun Makineleşen Meşguliyeti

“Bugün, aralık ve ara-zamanlar açısından çok farklı, ara verme kıtlığının olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Hızlanma, bütün ara-zamanları lağvetmektedir. Nietzsche, “Meşgul İnsanların Temel Eksikliği” isimli aforizmasında şöyle der; “Meşgul olanlarda ekseriyetle daha yüksek bir meşguliyet eksikliği vardır… Bu açıdan tembeldirler. Meşgul olanlar, mekaniğin ahmaklığı uyarınca, bir taşın yuvarlanışı gibi yuvarlanıyorlar.”

Çok farklı meşguliyet tarzları vardır. Mekaniğin ahmaklığını takip eden meşguliyet ara vermek bakımından fakirdir. Bilgisayar, devasa hesaplama yeteğine rağmen ahmaktır çünkü tereddüt etme noksanlığı vardır.

Bilgisayar, başkalıktan azade olduğu için, insan beyninden muhtemelen daha hızlı hesap yapar ve dünya kadar veriyi herhangi bir geri-tepki göstermeksizin alır. Bilgisayar bir pozitif makinedir. Kendisiyle olan otistik ilişkisi ve negativite noksanlığından dolayı ‘idiot savant’ (ebleh bilgin, cahil hoca) yalnızca hesp makinesinin kabil olabileceği bu başarıları meydana getirir. Dünyanın böyle bütüncül pozitifleştirilmesi esnasında hem insan hem de toplum bir otistik performans makinesine dönüşür.”

Bu yazı Byung-Chul Han’ın Yorgunluk Toplumu adlı kitabından alıntılanmıştır. Bkz: sf: 38,39,40 / Karikatür: glasbergen.com

Leave a Reply