Machine Learning (Makine Öğrenmesi) Nedir?

Bir bilgisayar/yazılım bilimi kavramı olarak Machine Learning yani Makine Öğrenmesi‘nin tanımı/anlamı nedir?

Tanım 1: Bilgisayarların algılayıcı verisi ya da veritabanları gibi veri türlerine dayalı öğrenimini olanaklı kılan algoritmaların tasarım ve geliştirme süreçlerini konu edinen bir bilim dalıdır. Bu araştırmaların odaklandığı konu bilgisayarlara karmaşık örüntüleri algılama ve veriye dayalı akılcı kararlar verebilme becerisi kazandırmaktır. (vikipedi)

Tanım 2: Verilen bir sınıflandırma veya regresyon probleminin makina tarafından çözülme metotlarının incelendiği bir bilgisayar bilimi dalı olarak doğmuştur. Teori gelişmeye başladıktan sonra matematik, istatistik, biyoloji, psikoloji vb. gibi pek çok daldan uzmanların beraber çalışmasını gerektiren çok disiplinli bir çalışma konusu haline gelmiştir.( )

Tanım 3: Matematiksel ve istatistiksel yöntemler kullanarak mevcut verilerden çıkarımlar yapan, bu çıkarımlarla bilinmeyene dair tahminlerde bulunan yöntem paradigmasıdır. Makine öğrenmesine güncel hayatımızdan örnek olarak yüz tanıma, belge sınıflandırma, SPAM tespiti ya da dünya satranç şampiyonlarını dize getiren yapay zeka satranç yazılımı Deep Blue örneklerini verebiliriz. (mert erkal)

Tanım 4: Yapay zeka konusu içinde model tanıma ve hesaplamalı öğrenme teorisi çalışmalarından çıkan bilgisayar biliminin bir alt dalı. Arthur Samuel’e göre, tam bir programlama yapmadan bilgisayarlara kendince öğrenim yapma yeteneği veren çalışma alanı. (Wikipedia)

Machine Learning’in Türkçe karşılığı nedir?

Machine Learning hakkında beni yazmaya iten şey aslında tam da bu soruydu. Konuyu Twitter’da fikir teatisine dönüştürdüm ve sonuçta Machine Learning’in Türkçe karşılığının Makine Öğrenmesi olması konusunda fikir birliğine vardık. (TDK’ya ayıp olmamıştır umarım.:)

Yukarıdaki oylamaya, Ahmet Özkale ve Elife Karaaslan‘ın (tecrübelerine binaen) yorumlarına ve Google arama sayılarına bakarak bu sonuca vardığımı(zı) söyleyebilirim. Zaten bu soruyu sormama neden olan şey de Mert Erkal’ın da Makine Öğrenmesi ve SEO üzerine yazdığı yazıydı.

Keza 19. Türkiye İnternet Konferansı’nda Makine Öğrenmesi başlıklı bir bildiri ve Coursera’da da aynı adlı bir ders de yer alıyor.

Diğer yandan Wikipedia, Makine Öğrenimi diyerek bize muhalif duruyor ama Vikipedi’nin salt doğru olmadığından hareketle gerekli müdahaleyi yaptım. İncelemeye alındı.

Yeni bir kavram sancısında görüşmek üzere. Öncekiler içi bkz: Moore Yasası, FOMO & JOMO

Comments

[…] ‘görüşme anketi’ sayesinde daha isabetli öneriler yaptıklarını söylüyor. Quora’da makine öğrenmesi ekibinin liderliğini yapan Vlad, kullanıcıların da bu tahminlere şaşırdığını söylüyor. […]

Leave a Reply